R E G I S T A

Yükleniyor...

REGİSTA Proje Yönetimi, otomotiv sektöründe proje süreçlerini yalınlaştırmak için oluşturuldu.  REGİSTA için çalışırken çok sayıda proje yönetici ile görüştük. Yaptıkları işleri analiz ettik. Bulgularımızı başka müşterilerimizde de doğruladık.  İlk amacımız tüm projecileri kağıt tabanlı takip sistemine göre oluşturulmuş , EXCEL odaklı bürokrasiden kurtarmak oldu.  Başardığımızı düşünüyoruz.  Bunu daha doğru ifade etmek için REGİSTA’yı kullanan kullanıcılarımıza REGİSTA’nın onlar için ne ifade ettiğini sorduk. Kullanıcılarımız REGİSTA’yı bizden daha iyi anlatıyor. 

Excelsiz, bilgisayara bağlı kalmadan 7/24 proje takip edebilme, güncelleyebilme. Anlık istediğimiz yerden veri girip paylaşabilme, projeyi yönetebilme.

Kalıp proje yönetiminde dokümantasyonlar ve raporlamalar sebebi ile yalınlık çok zor bir kavramdır.

Regista benim için kalıp proje yönetiminde yalınlığı ifade ediyor. 

REGİSTA Katma Değeri

 • Proje Yöneticisinin zaman ve emeğinden tasarruf sağlar. 
 • Proje yönetimi süresince tüm adımlarda yönetim disiplini sağlar.
 • Projeleri yönetmek kolaylaşır , veri tekrarı önlenir.
 • İstenirse Tedarikçi sürece dahil edilir.  
 • Raporlama kolaylaşır. 

Regista Yoksa...

 • Müşteri – Proje – Parça – Kalıp bilgilerini ( teklif , sipariş , proje vs tüm süreçlerde ) bir veri tabanında toplamak zordur , her birim ve her kullanıcı kendi EXCEL formlarında bu bilgileri sürekli tekrarlar. 
 • Proje bilgileri ve ilgili dokümanları ilgililerle ( tedarikçiler vb ) paylaşmak için FTP gibi yetkilendirilemeyen alanlar kullanılır. Bilgi güvenliği riskleri ve hata oranı yüksektir.
 • Proje sorumluları içerideki projeleri yönetirken proje ilerlemelerini fotoğraflarla Excel sayfaları üzerinde yönetirler , Excel’de takip zor ve zahmetlidir. Ciddi zaman ve emek harcanır. 
 • Proje sorumluları tedarikçideki projeleri yönetirken sürekli tedarikçi ziyareti yapmak , oradaki ilerlemeleri yine Excel’de takip etmek zorundadır. Ciddi zaman ve emek harcanır. 
 • Proje yönetim kültürü tek bir platformda bir araya getirilmediği için proje yöneticilerinin birbirine iş devretmesi ( yıllık izin , görev değişikliği vb ) zordur. 
 • Proje Notları ve Aksiyon Yönetimi ve toplantı notları Excel formları ve dağınık ortamlardadır. 
 • İş yönetimi ve takibi zor ve zahmetlidir.    

Regista Varsa...

 • REGİSTA proje yönetiminde ortak bir platform sağlar. 
 • Proje , Parça , Kalıp bir kez tanımlanır ve tüm yetkili paydaşların kullanımına açıktır. 
 • Parça ve kalıp dokümanları revizyonlu biçimde tek bir platformdan yetkilendirme ile istenilen tedarikçi ve paydaşlarla paylaşılabilir. 
 • REGİSTA’ da ilerlemeler mobil telefon üzerinden sahada girilebilir. Proje yöneticisi fotoğraflarla uğraşmak zorunda kalmaz. 
 • Tedarikçiler yetkilendirildikleri kalıpların projelerini kendi hazırlar ve proje yöneticisinin onayına sunarlar. İlerlemeleri kendileri girerler , ilerlemeler mobil üzerinden fotoğraf desteğiyle girilir.  Proje yöneticisi tedarikçiyi daha az ziyaret eder. 
 • Proje yönetim kültürü tek platformda standart hale gelir. İş devri ve görev paylaşımı kolaylaşır. 
 • Tüm proje arşivi ( toplantı notları , aksiyonlar , proje notları ) tek bir platformda bir araya gelir. 
 • İstenirse Müşteri de sürece izleme ve denetim amacıyla dahil edilebilir.