R E G I S T A

Yükleniyor...

COVIT Sonrası Müşteriler İle Çalışmak

COVIT 19 iş yapış biçimlerimizi , risk algımızı ve gelecek planlarımızı değiştiriyor. İhracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa’daki müşterilerimiz için kırılma daha keskin. Bu durum uzunca bir süre müşteri tedarik ilişkilerinde değişimlere yol açacak. Müşteriler değişen risk algılarına göre hareket etmeye başlayacaklar. Hatta önümüzdeki bir yıl risk algıları yeniden düzene girene kadar uzaktan birlikte çalışma araçlarına ihtiyaç duyulacak. 

Bu açıdan hepimiz işlerimizi müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile birlikte sürdürmenin yeni yollarını arıyoruz. 

Biz REGISTA üzerinde müşterileriniz ile birlikte projelerinizi yönetebilmeniz için araç ve teknikler (  sunuyoruz. REGISTA müşteriniz hangi dili konuşuyor olursa olsun , kendi dilinde sizinle birlikte proje yönetmesi için araçlar barındırıyor. Bu araçlardan en önemlisi öncelikle REGISTA’ nın çoklu dil yapısı. Bu sayede farklı dilleri konuşan birçok müşterinizi proje yönetim süreçlerinize dahil edebilirsiniz. 

REGISTA müşterilerinizin , birlikte yürüttüğünüz projelerin tüm aşamalarına aktif biçimde katılmasına olanak veren araçlar sunar. Bu sayede müşteriniz sizinle birlikte güvenle proje yönetiminin tüm aşamaları izler , yönlendirir ve denetler. Gözden geçirmeler için bir araya gelmeniz gerekmez. 

Müşteri Proje Yönetimine Nasıl Dahil Olacak?

Müşteriniz REGISTA üzerinden kendi dilinde proje planınızı online izleyebilir , aksiyonlar açabilir , aksiyon yönetimini ve performansları izleyebilir. Bu sayede tüm süreçlerinizi birlikte yürütüyor olursunuz. REGISTA’nın proje yönetim modülü sayesinde

  • Proje bilgilerini Ana Müşteri ve Müşteri kırılımlarına göre takip edebilmek mümkündür.
  • Bu sayede müşterileriniz ve siz proje , parça , kalıp kırımlarına göre proje takibi yapabilirsiniz. 
  • Projenizle ilgili tüm dokümanları proje kartına bağlayabilir , siz ve müşterileriniz dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz.
  • Projelerinizin durumlarını ( kalite seviyeleri vs ) tek yerden izleyebilirsiniz.
  • Proje bazlı aksiyon yönetimi ( Aksiyonlar Nasıl Yönetilir? ) yapabilirsiniz.
  • Proje notları sayesinde sahadan topladığınız ( risk , iyileştirme ve kalite vb ) notları proje toplantılarınızda kullanabilirsiniz.

Farklı Proje Disiplinleri İle Dil Desteği İle Çalışmak

REGISTA aynı zamanda farklı müşteri disiplinleri ile çok dilli biçimde çalışmanıza olanak sağlar. Örneğin

  • Bazen Toyota kültüründe bazen de Alman kültüründe kalıp üretimi yaparsınız.
  • Bu sebeple her müşterinin beklentisi ve proje takip şablonu farklıdır.
  • REGISTA size her müşteri için farklı proje yönetim adımları sürdürmeniz için proje yönetim şablonları oluşturma imkanı sunar.
  • Bu sayede müşterilere göre esnek ama kendi içinde standart bir kültüre dayanan proje adımlarınız olur.

COVIT19 sonrası müşterilere ve tedarikçilere yakın olmak iyi bir iş stratejisi olabilir. REGISTA işleri kolaylaştırmak için var. Kalıp projelerinizi yönetirken siparişten kalıp teslimine kadar tüm adımlarda ( Neden REGISTA? ) tam bir entegrasyon sağlayan bulut tabanlı bir proje yönetim çözümü birçok sorunu halledebilir.